top of page

DAGBOEK VAN EEN VERHUIS

In 2017 verhuist school voor buitengewoon secundair onderwijs Sint-Jozef OV4 van hun campus in Antwerpen Luchtbal naar een plek midden in het centrum van Antwerpen. Voor de 77 leerlingen is dit een grote stap die goed voorbereid en ondersteund moet worden. De school vroeg aan toneelgezelschap luxemburg om deze verhuis mee te begeleiden. Door middel van workshops, dramalessen en creatieve opdrachten leggen we met de jongeren een parcours af. luxemburg biedt hen via artistieke weg een stem.

Arlette Van Overvelt werkt dit project uit samen met acteur/maker/muzikant Joep Conjaerts. Tijdens het schooljaar 2015-2016 hebben zij via een tiental contactmomenten de leerlingen beter leren kennen. Ze hebben geluisterd naar hun noden, angsten, wensen en verlangens rond de school, de verhuis en hun beeld van hun ideale school. Door middel van workshops en opdrachten kunnen de leerlingen op een creatieve manier omgaan met hun bezorgdheden en verwachtingen.

Zo ontwierpen de jongeren (via een wedstrijd) een schoolmascotte en schreven ze een schoollied dat ze op het eindejaarsfeest ten berde brachten.

Tijdens het schooljaar 2016-2017 gaan Arlette en Joep dieper in op de concrete aspecten die de verhuis met zich meebrengt. Samen met de leerlingen leggen ze een artistiek proces af.

Schoolmascotte 'Jefke Hawkins', ontworpen door Samuel, Tom en Bence.

Het schoollied

Giani Hauwaert over wat hij vindt van het project.

Credits: Concept: Arlette Van Overvelt. Ontwikkeling en realisatie: Joep Conjaerts en Arlette Van Overvelt in samenwerking met directie, othopedagogen, leraars en leerlingen van BuSO Sint-Jozef OV4. Vanaf 2017 met steun van Provincie Antwerpen, District Antwerpen en Cera.

bottom of page